Anna Farkas’ firmament

Hegyvidék Gallery
Solo exhibition
19–21.11.2019

Exhibition design: Miklós Batisz
Graphic design: Anna Farkas
Photo: Csaba Villányi, Miklós Batisz

Supporter: NKA (National Cultural Fund of Hungary)